สินค้าของเรา

ซองเอกสาร ซองจดหมาย

 

หจก.ย.ยิ่งเจริญ เริ่มก่อตั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2513 เป็นที่รู้จักกันในนามของ “ซองตรานก”เราเป็นผู้ผลิตและจัดจําหน่ายซองจดหมาย ซองราชการ ซองแอร์เมล์ ซองหน้าต่าง ซองเอกสาร ซองขยายข้าง ซองX-RAY ซองตาไก่ ซองกันกระแทกขนาดมาตรฐาน และยังมีบริการรับสั่งทําซองรูปแบบพิเศษตามความต้องการของลูกค้า

 

สอบถามราคาสั่งพิมพ์ซองจดหมายและซองเอกสารได้ที่ 

ฝ่ายขาย 02-688-4388, 02-688-7071-3


ซองจดหมาย

 

     

  

 

จําหน่ายซองเอกสาร จําหน่ายซองเอกสารสีน้ําตาล

ย. ยิ่งเจริญ ผู้ผลิตซองจดหมาย จําหน่ายซองเอกสาร ซองการ์ด ซองใส่การ์ดแต่งงาน

ซองขยายข้าง ซองจดหมายบริษัท

 

 

 

สอบถามราคาสั่งพิมพ์ซองจดหมายและซองเอกสารได้ที่ 

ฝ่ายขาย 02-688-4388, 02-688-7071-3

 

 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ย. ยิ่งเจริญ

 174-176 ถ.แฉล้มนิมิตร แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพ 10120

 Tel: 02-688-4388, 02-688-7071-3

 Fax: 02-688-4387

 E-mail: yoryingcharoen@hotmail.com

 

 

Visitors: 97,139